Thời tiết hiện tại:
Hải Phòng

Có mưa rào và dông
Cập nhật lúc:13h 24/05/2022
Nhiệt độ: 27oC
Độ ẩm: 97
Hướng gió: Gió đông đông nam - tốc độ: 1 m/s