Thời tiết hiện tại:
Hải Phòng

Nhiều mây, không mưa
Cập nhật lúc:13h 25/03/2023
Nhiệt độ: 24oC
Độ ẩm: 95
Hướng gió: Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s