Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo Nguồn nước
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Đà Nẵng 29°C
Hải Phòng 30°C
Nha Trang 29°C
Nghệ An 30°C
Gia Lai 25°C
Sơn La 27°C
TP. Hồ Chí Minh 30°C
Hà Nội (Láng) 32°C
Cập nhật lúc: :16h - 22/09/2019

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
Phòng Dự báo khí hậu
Phòng Dự báo khí hậu là tổ chức trực thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (sau đây gọi là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác dự báo khí hậu; thực hiện các hoạt động dịch vụ về khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.
Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình chuyên môn, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về dự báo khí hậu; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia theo phân công của Giám đốc Trung tâm; hướng dẫn kỹ thuật việc sử dụng thông tin dự báo khí hậu trên phạm vi cả nước.

3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí hậu, xu thế biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước, trong khu vực và trên thế giới theo quy định.

4. Thực hiện công tác dự báo khí tượng thời hạn tháng, thời hạn mùa, dự báo khí hậu, đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu.

5. Thực hiện việc xây dựng, ban hành và truyền phát các bản tin dự báo khí hậu và dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thời hạn trên 10 ngày trên phạm vi cả nước theo quy định.

6. Tham gia thảo luận, xây dựng bản tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

7. Thực hiện việc xây dựng các bản tin dự báo khí hậu và dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

8. Xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia; triển khai Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu (GFCS) ở Việt Nam theo quy định.

9. Tham gia xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

10. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; theo dõi các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

11. Tham gia ý kiến về việc cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, kế hoạch tác động vào thời theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

12. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

13. Thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác quốc tế về dự báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

14. Chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, môi trường, xu thế biến đổi khí hậu, tư vấn cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo phân công của Giám đốc Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

16. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm.

Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng: Ts Nguyễn Đăng Quang
- Phó trưởng phòng:

                    Ths Nguyễn Đức Hòa.
                    Ths Trần Thị Chúc.

- Tổng số CBCC toàn phòng: 12 người, trong đó 3 thạc sỹ, 8 kỹ sư và 1 kỹ thuật viên.

- Phòng gồm hai tổ chuyên môn:

  • Tổ dự báo nghiệp vụ hạn vừa
  • Tổ dự báo nghiệp vụ hạn dài
Các sản phẩm chính

1. Bản tin Dự báo thời tiết 10 ngày của các khu vực trên phạm vi cả nước;
2. Các dự báo dịch vụ: Dự báo thời tiết hạn vừa và hạn dài phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện lực, thăm dò và khai thác dầu khí trên biển và thềm lục địa và các hình thức vui chơi giải trí khác;
3. Tư vấn về dự báo thời tiết:
4. Trả lời tư vấn các vấn đề về thời tiết và dự báo thời tiết hạn vừa và hạn dài;
5. Tư vấn về khảo sát, thiết kế và thi công các công trình phụ thuộc vào thời tiết và khí hậu.
6. Cung cấp các thông tin về thời tiết nguy hiểm và các hình thái khí hậu cực đoan đã xảy ra;

Địa chỉ liên hệ

Phòng Dự báo khí hậu.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.
Tầng 12A, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 704;
Fax:84-4-38254278
Email:mlrfvn@gmail.com


© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701
E-mail: vtttkttv@monre.gov.vn
Hôm nay 222732
Toàn bộ 6146623