Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo Nguồn nước
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Đà Nẵng 25°C
Hải Phòng 24°C
Nha Trang 26°C
Nghệ An 24°C
Việt Trì 25°C
Gia Lai 21°C
Sơn La 22°C
TP. Hồ Chí Minh 26°C
Hà Nội (Láng) 25°C
Cập nhật lúc: :7h - 21/09/2019

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
Văn phòng
1.Chức năng
Văn phòng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (sau đây gọi là Trung tâm) có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Trung tâm tổng hợp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Trung tâm; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tuyên truyền, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Trung tâm.
2. Nhiệm vụ
1.Tổng hợp, trình Giám đốc Trung tâm chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm; tổ chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác của Trung tâm theo quy định của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
3. Xây dựng các nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các đơn vị trực thuộc.
4. Chủ trì, phối hợp chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các buổi làm việc, các chuyến đi công tác của lãnh đạo Trung tâm; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm.
5. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, công trình, thiết bị phục vụ các hoạt động công tác của Trung tâm; lập kế hoạch và thực hiện xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị hành chính, văn phòng phẩm; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc cho cán bộ viên chức và người lao động thuộc Trung tâm; tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
6. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc; quản lý viên chức và người lao động; thi đua khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách, lao động tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và quy định của pháp luật.
7. Thực hiện quản lý hồ sơ viên chức và người lao động theo quy định.
8. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc của Trung tâm; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
9. Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật; quản trị, vận hành hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN), cổng thông tin điện tử của Trung tâm; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Trung tâm.
10. Thực hiện công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, vệ sinh môi trường của Trung tâm.
11. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền và phân công của Giám đốc Trung tâm.
12. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
13. Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng.
14. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng theo quy định.
15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Văn phòng Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.
- Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; điều hành hoạt động của Văn phòng theo quy chế làm việc của Trung tâm và phân công của Giám đốc Trung tâm.
- Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
- Các viên chức, người lao động của Văn phòng được bố trí công việc phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công.
Tổ chức Văn phòng:

                              + Chánh Văn phòng: Ông Lương Như Nguyên

                              Tel: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701; 0902183919

                              Email: Lnnguyen@nchmf.gov.vn

                              + Phó Chánh Văn phòng: Ông Trần Minh Đức

                              Tel: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701; 0985749288

                              + Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Mạnh Toàn

                              Tel: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701; 0936633986

4. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.
Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701.
Fax: 84-4-39336083.
Email:vanphong@nchmf.gov.vn


© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701
E-mail: vtttkttv@monre.gov.vn
Hôm nay 189261
Toàn bộ 5970903