Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mô hình
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Đà Nẵng 29°C
Hải Phòng 30°C
Nha Trang 29°C
Nghệ An 33°C
Việt Trì 34°C
Gia Lai 24°C
Sơn La 26°C
TP. Hồ Chí Minh 29°C
Hà Nội (Láng) 34°C
Cập nhật lúc: :19h - 22/06/2018

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
Phòng Thông tin - Máy tính
Phòng Thông tin - Máy tính là tổ chức trực thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu, máy tính của Trung tâm phục vụ dự báo khí tượng, thủy văn, khí tượng thủy văn biển và đánh giá xu thế biến đổi khí hậu.
Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu, máy tính của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Đảm bảo hoạt động của hệ thống thiết bị và phần mềm thu thập thông tin, dữ liệu, tạo lập các loại bản đồ thời tiết phục vụ nghiệp vụ dự báo khí tượng thủy văn theo qui định hiện hành.

3. Tham gia xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn để đáp ứng yêu cầu công tác dự báo khí tượng thủy văn và đánh giá xu thế biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước.

4. Quản lý cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hệ thống thông tin, dữ liệu, máy tính theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

6. Tham gia nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn.

7. Phối hợp thực hiện các hợp đồng tư vấn, dịch vụ về khí tượng thủy văn cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

8. Tham gia thực hiện công tác đào tạo, tập huấn về khai thác hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.

9. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của phòng theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng: Ks Vũ Duy Tiến.
- Phó trưởng phòng: Ks Nguyễn Khắc Hưng.
- Phó trưởng phòng: Ks Nguyễn Hữu Hiệu.
- Phòng gồm hai Tổ chuyên môn: Tổ Kỹ thuật và Tổ Vận hành máy.
- Tổng số CBCC toàn phòng có 14 CBCNV, bao gồm 13 kỹ sư, 1 kỹ thuật viên.

Các sản phẩm chính

1. Các thông tin, số liệu khí tượng thu thập từ mạng lưới quan trắc toàn cầu thông qua hệ thống viễn toàn cầu (GTS);

2. Các thông tin, số liệu khí tượng và thuỷ văn thu thập từ mạng lưới quan trắc nội địa thông qua hệ thống thông tin chuyên ngành;
3. Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, front lạnh, ... của một số Trung tâm dự báo lớn trong khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, ...
4. Sản phẩm dự báo số trị của Trung tâm Khí tượng Nhật Bản tại thời điểm 00Z và 12Z (07 và 19 giờ tính theo giờ Hà Nội) được thu thập hàng ngày;

5. Số liệu phân tích và dự báo tới 72 giờ trường các yếu tố khí tượng ở dạng mã nhị phân (Binary) và tại các điểm nút lưới trong phạm vi từ 20 vĩ độ Nam đến 60 vĩ độ bắc và 80 đến 200 độ kinh đông với độ phân giải 2.5 và 1,25 độ kinh vĩ .

- Khí áp mặt đất;
- Độ cao địa thế vị tại các mực đẳng áp chuẩn: 850mb,700mb, 500mb, 300 mb, 250 mb, 200 mb, 150 mb và 100 mb;
- Nhiệt độ trong lớp không khí gần mặt đất và các mực đẳng áp chuẩn 850mb, 700mb, 500mb, 300mb, 250mb, 200mb, 150mb và 100mb;
- Các thành phần U, V của tốc độ gió tại mực mặt đất và các mực đẳng áp chuẩn 850mb, 700mb, 500mb, 300mb, 250mb, 200mb, 150mb và 100mb;
- Ước lượng tổng giáng thuỷ;
- Độ ẩm (Dew point depression) tại mực mặt đất và các mực đẳng áp chuẩn 850 mb, 700 mb và 500 mb; Tốc độ thẳng đứng tại các mực đẳng áp chuẩn 850 mb và 700mb;
- Độ xoáy tương đối tại mực đẳng áp chuẩn 500 mb.

Các dạng bản đồ được thiết lập trên cơ sở số liệu phân tích và dự báo trường các yếu tố khí tượng:

- Thời gian của số liệu: 00Z và 12Z (07 và 19 giờ tính theo giờ Hà Nội) hàng ngày;
- Bản đồ mặt đất tại thời điểm phân tích và dự báo cho 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ tính từ 00Z hàng ngày: gồm các yếu tố khí áp mặt đất, hướng và tốc độ gió. Trên bản đồ các đường đẳng áp được vẽ với khoảng cách là 5.0 mb;
- Bản đồ giá trị ước lượng tổng giáng thuỷ trong 24 giờ cho thời hạn dự báo 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ và phân biệt các vùng có giá trị ước lượng tổng giáng thuỷ 24 giờ nằm trong khoảng (10< R <=30 mm),(3060 mm);
- Bản đồ các mực đẳng áp chuẩn 850 mb, 700 mb và 500 mb tại thời điểm phân tích và dự báo cho 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ tính từ 00Z hàng ngày: gồm các yếu tố độ cao địa thế vị tại mực tương ứng, hướng và tốc độ gió tại mực tương ứng. Trên bản đồ các đường đẳng cao được vẽ với khoảng cách là 5.0 mb;
- Bản đồ nhiệt độ mặt đất tại thời điểm phân tích và dự báo cho 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ tính từ 00Z hàng ngày: Các đường đẳng nhiệt được vẽ với khoảng cách là 2.0 oC;
- Một số sản phẩm thu thập qua Internet: Các bản đồ phân tích và dự báo trường các yếu tố khí tượng của một số Trung tâm lớn trên thế giới như Trung tâm Dự báo Hạn vừa Châu Âu, Trung tâm Khí tượng Mỹ, Anh, Nhật Bản, ... với các thời hạn tới 1 tháng, 3 tháng, mùa.

Địa chỉ liên hệ

Phòng Thông tin - Máy tính
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
Tầng 12A, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 710.
Website: www.nchmf.gov.vn


© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701
E-mail: vanphong@nchmf.gov.vn
Hôm nay 67455
Toàn bộ 3827104