Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mô hình
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư và dịch vụ của Trung tâm.
Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước, kế toán dịch vụ của Trung tâm.
3. Chủ trì xây dựng, hướng dẫn và giám sát các phòng trong việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.
4. Hướng dẫn các đơn vị, các chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ, đề án, dự án chuyên môn lập và bảo vệ dự toán; tổ chức thẩm định, xét duyệt các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học về thiết kế kỹ thuật, dự toán, luận chứng kinh tế kỹ thuật.
5. Xây dựng và trình Giám đốc hồ sơ đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.
6. Phối hợp với Văn phòng Trung tâm theo dõi, quản lý, đề xuất giải quyết, làm thủ tục điều động, thanh lý tài sản cố định theo chế độ hiện hành.
7. Phân tích hoạt động kinh tế hàng quí, năm về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của Trung tâm; đề xuất biện pháp quản lý thích hợp.
8. Phối hợp thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ khí tượng thủy văn của Trung tâm; đề xuất kế hoạch cung cấp dịch vụ và phối hợp thực hiện các dịch vụ phù hợp trong từng giai đoạn.
9. Phối hợp với các đơn vị lập các hồ sơ chào thầu, hồ sơ năng lực thực hiện các hoạt động dịch vụ của Trung tâm; tổ chức xây dựng, thẩm định các hợp đồng kinh tế với khách hàng và đối tác.
10. Tham gia xây dựng và tổng hợp giá thành các dịch vụ của Trung tâm; thẩm định, thẩm tra giá các sản phẩm dịch vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm.
11. Tham gia xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
12. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của phòng theo quy định.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Cơ cấu tổ chức gồm 2 bộ phận: Bộ phận Kế toán tài chính & Bộ phận Kế hoạch – Dịch vụ.

                              + Trưởng phòng: Ông Đinh Xuân Trường

                              + Phó trưởng phòng: Bà Phạm Kim Anh

                             
Bộ phận Kế toán tài chính

Điện thoại : 84-4-32673199 - số máy lẻ 702

Bộ phận Kế hoạch – Dịch vụ

Tel. : 84-4-32673199 - số máy lẻ 702
Fax : 84.4.3.933.0259
Email : ttdubao@nchmf.gov.vn


© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701
E-mail: vanphong@nchmf.gov.vn
Hôm nay 20343
Toàn bộ 761517